Gebr. Vullings

Corona maatregelen

Neem contact op

Gebr. Vullings

Corona maatregelen

Contact

Update maatregelen Coronavirus (COVID-19)
Lees hier alles over de maatregelen die wij nemen.

U vertrouwt op ons voor uw mobiliteit. Nu Nederland volop getroffen wordt door het Coronavirus neemt  Gebr. Vullings ook haar verantwoordelijkheid om uw mobiliteit te kunnen garanderen, zonder het gezondheidsaspect uit het oog te verliezen.

Uw auto is en blijft bij ons in vertrouwde handen. Wij dragen zo goed mogelijk zorg voor uw gezondheid en die van onze collega’s, daarom heeft de hele organisatie van Gebr. Vullings  extra voorzorgsmaatregelen getroffen conform de door het RIVM voorgeschreven richtlijnen.

Graag willen wij u er van op de hoogte stellen dat u welkom bent bij Gebr. Vullings.

Precautions of Gebr. Vullings during the Coronavirus (COVID-19).

You rely on us for your mobility. Now that the Netherlands is fully affected by the Coronavirus, Gebr. VUllings also takes its responsibility to guarantee your mobility, without losing sight of the health aspect.

Your car remains in safe hands with us. We take the best possible care for your health and that of our colleagues, which is why the entire organization of the Driessen Autogroep has taken extra precautions in accordance with the guidelines prescribed by RIVM.

We would like to inform you that you are welcome at all branches of Gebr. Vullings In this message we would like to inform you about our measures taken.

Maatregelen:

 • Contactloos begroeten
 • We bewaren minimale onderlinge afstand van 1.5m
 • We ontsmetten uw auto voor en na de onderhoudsbeurt en/of reparatie
 • We ontsmetten uw auto voor aflevering
 • We ontsmetten voor gebruik uw vervangend vervoer
 • Extra ontsmetting van balies, pinautomaten, meubels en sanitair
 • Gelegenheid om uw handen te wassen met desinfectie
 • Indien mogelijk zoveel mogelijk te betalen met pin
 • Onze collega’s werken met vinyl handschoenen
 • Klanten hebben geen toegang tot de werkplaats
 • Wij vragen u uw sleutels te reinigen/ontsmetten
 • Mocht u griepsverschijnselen hebben, blijf dan alsjeblieft thuis

We zien er uiteraard op toe dat medewerkers thuisblijven bij ziekteverschijnselen. We zullen er alles aan doen om uw veiligheid en dat van onze collega's te waarborgen en tegelijkertijd de u vertrouwde service te leveren.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag. Wij danken u hartelijk voor de genomen moeite!

Precautions:

 • Greetings without bodycontact
 • We keep a minimum distance of 1.5m with eachother
 • We disinfect your car before and after maintenance and / or repair
 • We disinfect your car before delivery
 • We disinfect your replacement transport before use
 • Extra disinfection of counters, ATMs, furniture and sanitary facilities
 • Opportunity to wash your hands with disinfection
 • If possible, pay with pin as much as possible
 • Our colleagues work with vinyl gloves
 • Customers do not have access to the workshop
 • We ask you to clean / disinfect your keys
 • If you have flu symptoms, please stay at home

We obviously ensure that employees stay at home in case of illness. We will do everything we can to ensure your safety and that of our colleagues, while at the same time providing you our trusted service.

If you have any questions, please let us know.

FAQ - NL

Als u wilt, kunt u in de showroom wachten. We hebben deze ingericht met inachtneming van richtlijnen van het RIVM. Zo hebben we het aantal stoelen verminderd, zodat onze klanten voldoende afstand kunnen houden.

Heeft u andere wensen? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Ja, onze vestigingen zijn geopend conform onze reguliere openingstijden. Onze collega’s ontvangen u graag in onze showroom. Komt u liever niet? Onze verkoopadviseurs zijn ook online bereikbaar en willen u met plezier helpen bij vragen.

Ja, uw werkplaatsafspraak gaat voor alsnog door. Wij nemen uw auto in behandeling conform de afspraakbevestiging. Onze collega’s handhaven de nieuwe maatregelen.

Ja, u kunt uw nieuwe auto voor alsnog conform de afgesproken datum ophalen. Wij ontsmetten uw auto grondig voor de aflevering.

Uw auto wordt altijd met de grootste zorg behandeld. Onze monteurs dragen handschoenen. Daarnaast gebruiken we stoelhoezen en stuurhoezen.

We hebben tijdelijk onze werkwijze aangepast. U kunt de sleutel op de balie leggen en gepaste afstand nemen. Onze medewerker kan daarna de sleutel pakken.

 • Contactloos begroeten
 • We bewaren minimale onderlinge afstand van 1.5m
 • We ontsmetten uw auto voor en na de onderhoudsbeurt en/of reparatie
 • We ontsmetten uw auto voor aflevering
 • We ontsmetten voor gebruik uw vervangend vervoer
 • Extra ontsmetting van balies, pinautomaten, meubels en sanitair
 • Gelegenheid om uw handen te wassen met desinfectie
 • Indien mogelijk zoveel mogelijk te betalen met pin
 • Onze collega’s werken met vinyl handschoenen
 • Klanten hebben geen toegang tot de werkplaats
 • Wij vragen u uw sleutels te reinigen/ontsmetten
 • Mocht u griepsverschijnselen hebben, blijf dan alsjeblieft thuis

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

In de werkplaatsplanner kunt u kiezen voor de optie vervangend vervoer. Ook voor het vervangend vervoer hanteren wij onze voorzorgsmaatregelen ter preventie voor het Coronavirus.

Informeer bij uw contactpersoon wat de leveringsvoorwaarden zijn.

FAQ - EN

Yes, you can still receive your new car in accordance with the agreed date. We thoroughly disinfect your car before delivery.

Yes, your workshop appointment will continue for the time being. We will process your car in accordance with the appointment confirmation. Our colleagues maintain the new measures.

Yes, our stores are open, but our opening hours have changed. View our opening hours here. Our colleagues welcome you in our stores. Would you rather not come? We like to think along with you.Our colleagues are also available online and are happy to help you with questions. We can also come to you!

If you want, you can wait in the showroom. We have set it up in accordance with RIVM guidelines. For example, we have reduced the number of seats, so that our customers can keep sufficient distance.

Do you have other wishes? Please contact us to discuss the possibilities.

Yes, you can still collect your new car in accordance with the agreed date. We thoroughly disinfect your car before delivery.

Your car is always treated with the utmost care. Our mechanics wear gloves. We also use seat covers and steering wheel covers.

We have temporarily adjusted our working method. You can put the key on the counter and take an appropriate distance. Our employee can then take the key.

 • Change opening hours: closed on Saturday
 • Greetings without bodycontact
 • We keep a minimum distance of 1.5m with eachother
 • We disinfect your car before and after maintenance and / or repair
 • We disinfect your car before delivery
 • We disinfect your replacement transport before use
 • Extra disinfection of counters, ATMs, furniture and sanitary facilities
 • Opportunity to wash your hands with disinfection
 • If possible, pay with pin as much as possible
 • Our colleagues work with vinyl gloves
 • Customers do not have access to the workshop
 • We ask you to clean / disinfect your keys
 • If you have flu symptoms, please stay at home

Please contact us to discuss the options.

In the workshop planner you can choose the option replacement transport. We also apply our prevention measures for the Corona virus for replacement transport.

Please get in touch with us to check the status of your order.